Φυσούνα Συμβατική Alumil Μ9800

Το Μ9800 αποτελεί την κρύα πρόταση της Alumil για φυσούνες κι αποτελεί τη μη θερμοδιακοπτόμενη έκδοση της Μ19800

  • Κρεμαστή κύλιση στο πάνω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 250Kg (125Kg ανά φύλλο) 
  • Επίπεδος (χωνευτός ή μη) οδηγός στο κάτω μέρος, για άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό της κατασκευής
  • Υλοποίηση κατασκευών με απεριόριστο αριθμό φύλλων λόγω άρσης των περιορισμών που επιφέρουν οι μηχανισμοί δαπέδου
  • Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα ή έξω
  • Ειδικές διατομές για την προσαρμογή του κουφώματος στις πιθανές κλίσεις της τοιχοποιίας
  • Δυνατότητα κατασκευής παντζουριών

 

 

                                 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

  • Φύλλο πλάτους 50 mm 
  • Κρεμαστή κύλιση, 250Kg ανά ράουλο (πάνω) και 125Kg ανά φύλλο
  • Δυνατότητα μονής, διπλής ή τριπλής υάλωσης, από 24 έως 32 mm

 

 

 

Έκθεση εικόνων