Συστήματα Αεριζόμενων Προσόψεων Κτιρίου

Το σύστημα σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση βαρέων υλικών πρόσοψης με πάχος που υπερβαίνει τα 20 mm. Τα προφίλ και τα παρελκόμενα κατασκευάζονται ώστε να αντέχουν στις υψηλές πιέσεις που οφείλονται στο βάρος των υλικών πρόσοψης που φθάνει τα 90 kg/m2. Στο σύστημα αεριζόμενης πρόσοψης Forte, χρησιμοποιούνται αγκύρια Fischer® προκειμένου να…
Το σύστημα Vario αποτελεί γενική μέθοδο για την τοποθέτηση πληθώρας υλικών πρόσοψης και υλοποιείται με την επιλογή ειδικά σχεδιασμένων παρελκομένων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ των παρακάτω συστημάτων Vario: Vario Agrob Buchtal Το σύστημα προορίζεται για την τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων Agrob Buchtal Kera Twin K15/K18 και αναπτύσσεται σε συνεργασία με…
Τα συστήματα Αεριζόμενων προσόψεων (VFS) της ΕΤΕΜ αναπτύχθηκαν έτσι ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση διαφόρων υλικών πρόσοψης στο κέλυφος του κτιρίου. Όλα τα συστήματα αεριζόμενων πρόσοψεων σχεδιάζονται με βάση την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με τα συστήματα της ΕΤΕΜ, μία προσέγγιση που ακολουθούμε και η οποία αποτελείται από τις διαδικασίες…