Άνθρωπος - Περιβάλλον

Σε όλο τον κόσμο οι πολίτες διαδηλώνουν στους δρόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, για κοινωνικά υπεύθυνα χρηματιστήρια και αγορές μετοχών ή κατά της πυρηνικής ενέργειας. Η συζήτηση για την αξία και το κόστος του περιβάλλοντος και του κλίματος καθώς και την προστασία των ανθρώπων συνεχίζεται. Πρέπει να βρεθούν καθαρές λύσεις: στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προς τη βιώσιμη διατήρηση των φυσικών πόρων και μια ευσυνείδητη διαχείριση των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας.

Αυτό σε τελική ανάλυση σημαίνει για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες την ανάληψη ευθυνών, ευθύνη για το περιβάλλον και ευθύνη για τις μελλοντικές γενιές. Συνειδητή και βιώσιμη δράση αναμένεται από όλους τους φορείς και σε όλους τους τομείς, ανεξάρτητα από το αν αφορά τη συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία, την προσωπική φροντίδα ενός ατόμου ή την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Ανάληψη ευθύνης σημαίνει πάντα ολιστική σκέψη Κτίζοντας υπεύθυνα, παραδείγματος χάριν, ταυτίζεται συχνά με την αειφόρο κατασκευή. Συστήματα πιστοποίησης προσπαθούν να τεκμηριώσουν αυτή την άποψη της ευθύνη.

Η διεθνής κλιματική πολιτική στηρίζει πολλές ελπίδες της στον κλάδο των κατασκευών. Η επίτευξη του στόχου μείωσης του CO2 επηρεάζεται σημαντικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα κατασκευών, επειδή η συντήρηση των κτιρίων απαιτεί ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι διεθνείς προσπάθειες ασκούν έντονη πίεση στον κλάδο των κατασκευών. Ο κλάδος ανταποκρίνεται με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, με την συνεισφορά του σε νέους τομείς έρευνας, με νέα πρωτοποριακά υλικά και με πιο αποτελεσματικά συστήματα. Επίσης και άλλοι τομείς όπως το Corporate Social Responsibility (εταιρική κοινωνική ευθύνη, ΕΚΕ) γίνονται όλο και πιο σημαντικοί. Η ΕΚΕ βασίζεται σε τρεις πυλώνες - στα κοινωνικά θέματα, στα οικονομικά θέματα και στις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πρότυπο ISO, το οποίο αξιολογεί αυτές τις πτυχές, ωστόσο αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων.