Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

 

      

 

Τα κουφώματα αλουμινίου λειτουργούν ως εργαλείο στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν εκδοθεί, τα περισσότερα εξ’ αυτών αφορούν κτίρια τα οποία κατατάσσονται σε χαμηλές ενεργειακές κλάσεις (Ζ-Η), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό κτιρίων βρίσκεται στην χαμηλότερη ενεργειακή κλάση (Η). Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και αντίστοιχης εξοικονόμησης ενέργειας. Τα σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των ενεργειακών απωλειών και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου τα τελευταία έτη έχουν εξελιχθεί σημαντικά συμβάλλοντας τα μέγιστα και στην εξοικονόμηση ενέργειας για καλύτερη θερμομόνωση και κατ’ επέκταση εξοικονόμηση ενέργειας, δημιουργήθηκαν μάλιστα τα συστήματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή.

Συγκεκριμένα με αντικατάσταση 5 παλαιών κουφωμάτων επιφάνειας περίπου 15m2 με σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου (προφίλ θερμοδιακοπής με Uf 1,9-3,2 και υαλοπίνακες με Ug 1,3) μπορούμε να:
1. Εξοικονομήσουμε περίπου 3300 Kwh/έτος
2. Έχουμε μείωση εκπομπών CO2 κατά 3643 Kg/έτος
3. Αντίστοιχα επιτυγχάνεται και σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων και χρημάτων
4. Μειώνουμε τις ενεργειακές απώλειες περίπου 61%

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ETEM Anti-Vandal Άνθρωπος - Περιβάλλον »